Obchodní podmínky 


Práva a povinnosti prodejce

1. Prodejce má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do 14 pracovních dnů od přijetí objednávky; v případě platby předem na účet do 14 pracovních dnů od přijetí platby. Nebude-li možné zboží v tomto termínu expedovat, oznámí to prodejce zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Zboží expedujeme do 3 dní následující den po obdržení objednávky a přijetí zálohy na účet předem pokud je objednávka již vyrobena. Zaslání na dobírku , pokud je to možné , odesíláme přibližně o dva dny později. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

1a. V případě zrušení potvrzené nabídky a zaplacení zálohy na účet před dodáním si prodejce vyhrazuje právo na pokrytí nákladů na výrobu a pořízení materiálu k uvedené objednávce a to do výše 100 % prokázaných nákladů. Zbytková částka po odečtení bude vrácena převodem na účet , ze kterého byla záloha zaplacena a to do 7 dnů ode dne písemného zrušení objednávky.

2. Pokud kupující uplatní nárok na vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) podle zákona č. 367/2000 Sb., vrátí prodejce (při splnění všech náležitostí kupujícím) částku zaplacenou zákazníkem za vrácené zboží do 31 dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce uvedenou v bodě 4 reklamačního řízení. Prodejce vrací částku za poštovné do výše našeho poštovného. Jestliže nesouhlasíte s touto částkou, reklamované zboží je nutné dovézt na své náklady nazpět do místa výdeje zboží. Postup reklamace viz. Reklamační řád a body 5 a 6.

3. Dodržuji a ctím Vaše právo na ochranu Vašich osobních údajů. Proto jsou Vaše údaje, které poskytnete pro potřeby provedení nákupu zboží, náležitě a řádně chráněny před jakýmkoliv zneužitím. Vámi poskytnutá data nespokytuji třetím osobám. Tyto informace jsou za dodržení všech zákonných nástrojů udržovány v tajnosti a trvale zabezpečeny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto údaje jsou vedeny majitelem firmy Františkem Šebestíkem, (správcem) na adrese Elišky Přemyslovny 426 Praha 5-Zbraslav. Správce provede bez zbytečného odkladu likvidaci osobních údajů, poté co pomine účel, pro který osobní údaje spravoval. Správce se zavazuje, že osobní údaje nepředá do jiného státu, pokud právní úprava jiného státu, kde mají být zpracovány, neodpovídá požadavkům stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Využitím internetového obchodu a poskytnutím svých osobních údajů, dáváte souhlas se shromažďováním a používáním informaci o Vás. Na žádost zákazníka prodávající údaje vymaže z databáze zákazníků. Kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede.

4. Ceny jsou aktuální a jsou uvedeny včetně DPH.

5. Aby nedocházelo k jakýmkoliv pochybnostem, jak ze strany prodávajícího, tak i ze strany nakupujícího, je obsah každé zásilky zaslaný doručovací službou před odesláním vyfocen a založen do archivu. V případě chybějícího zboží tento archiv použijeme, kopii zašleme kupujícímu a pokud mu vznikne nárok, chybějící zboží dodáme či zaplatíme. Stejně tak je nutné pořídit fotodokumentaci dodaného zboží na straně kupujícího . Nárokem se rozumí pochybení u vystavování objednávky - chybějící, či rozbité námi nabízené a dodané zboží.

6. Důvodem pro vrácení peněz a stornování objednávky je kromě pochybení uvedených v bodu 5, také neshoda ve velikosti mezi velikostí zboží a rozměrů uvedených v objednávce .

7. Samozřejmostí je, že na veškeré zboží poskytujeme záruku 24 měsíců.

8. Jednotlivé prodeje se uzavírají na základě poptávky, písemné nabídky schválené písemně kupujícím vytvořených v mailové formě . Nabídka musí obsahovat tyto základní náležitosti: a) identifikaci kupujícího, b) druh a množství požadovaného zboží c) požadovaný způsob platby, způsob odběru zboží a adresu pro doručení v případě zaslání kurýrem či poštou.

9. Způsoby platby: a. Zboží je zasláno na dobírku přes dopravní společností PPL či DPD s dobou doručení do 2 dnů ode dne odeslání. b. Platba předem v minimální výši 50 % z částky v nabídce převodem na účet Air bank ČR (dodací adresa do České republiky). Číslo účtu: 1272474116/3030 Variabilní symbol: číslo nabídky zaslané na email.

10. Objednávky lze vytvořit bez registrace a zároveň je možné je vytvořit emailem (fsebestik40@gmail.com) či telefonicky na 777156245.

Reklamační řád a vrácení zboží

1. Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách do 7 dnů informovat prodávajícího.

2. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně (e-mailem) do 7 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady. Popsat, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení kupující odešle do sídla prodávajícího.

3.K reklamaci je nutné předložit kopii faktury.

4.Zašlete nám zpět Vámi objednané zboží na tuto adresu: František Šebestík, Elišky Přemyslovny 426 , Praha 5-Zbraslav . Vámi zaslané zboží nesmí být použité, nesmí být poškozené, kompletní. Zboží, prosím, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy. Připojte prosím i číslo účtu, abychom Vám mohli vrátit peníze, včetně nákladů na vrácení do maximální výše našeho poštovného, pokud bylo zasláno poštou . Jestliže nesouhlasíte s touto částkou, reklamované zboží je nutné dovézt své náklady nazpět skrze dopravní společnost PPL či osobně .

5.Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

6.Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do pěti dnů od obdržení vráceného zboží, o způsobu vyřízení reklamace.

7.Nevracejte prosím zboží na dobírku! Platba probíhá na účet či složenkou po příjmu vráceného zboží.

Reklamační lhůta je v současné době 31 dní pro zvýšení kvality služeb poskytovaným zákazníkovi. Pokud nebude za reklamované zboží náhrada (není skladem či již bylo zrušeno), je nabídnuta finanční kompenzace v plné ceně výše produktu + finanční náhrada za poštovné při vrácení produktu vzniklé kupujícímu.